Weetjes isotex

Wanneer treedt de dakisolatienorm voor zelfstandige woningen in werking?

De dakisolatienorm wordt wel op 1 januari 2013 opgenomen in het technisch verslag voor zelfstandige woningen, maar treedt pas in werking op 1 januari 2015.

Pas vanaf 2015 zullen er strafpunten worden toegekend als de gecontroleerde woning niet voldoet aan de minimumnorm. U wacht best niet met het plaatsen van voldoende dakisolatie, aangezien u nu nog kan rekenen op een aantal voordelen.

 

Voor welke woningen zal de dakisolatienorm gelden?

De norm zal gelden voor alle zelfstandige woningen gelegen in het Vlaamse Gewest.

  • de dakisolatienorm zal dus ook van toepassing zijn op zelfstandige woningen die door de eigenaar zelf worden bewoond.
  • de dakisolatienorm zal toegepast worden op eengezinswoningen, studio's en appartementen, maar niet op kamers.

 

Hoe wordt de dakisolatie beoordeeld?

Als minimumnorm wordt een R-waarde dakisolatie van 0,75m² K/W genomen. Dat stemt overeen met een laag specifiek isolerend materiaal van 3 à 4cm (maar dit verschilt naargelang het materiaal dat wordt gebruikt).

Als isolatiemateriaal wordt beschouwd: de materialen die een lambdawaarde hebben van hoogstens 0,10 W/mK. Een geïsoleerde zoldervloer van een overwarmde en onbewoonde zolder, wordt als een geïsoleerd dak beschouwd.

 

Zijn er uitzonderingen op de dakisolatienorm?

Daken kleiner dan 2m² worden vrijgesteld. De uitgewerkte regeling zal enkel gelden voor zelfstandige woningen, niet voor kamers.

 

Bron: Woonkwaliteit: de normen waaraan een woning moet voldoen - Wonen-Vlaanderen