Weetjes Renotex

nieuwe kwaliteitsnormen:

Alle woningen in Vlaanderen moeten voldoen aan minimale kwalitetisnormen. Ze moeten basiscomfort bieden, en veilig en gezond zijn. Zoniet kunnen ze geïnventariseerd worden als ongeschikt of onbewoonbaar, waardoor de eigenaar een jaarlijkse heffing zal moeten betalen. Ongeschikte en onbewoonbare woningen kunnen ook geen conformiteitsattest krijgen.

zelfstandige woningen:

zware gebreken:

 • Elke woning moet minstens voorzien zijn van een gootsteen, een lig-, zit- of stortbad en een toilet.
 • De woning moet natuurlijk licht binnenlaten via doorzichtige ramen of koepels.
 • De totale vloeroppervlakte van alle slaap-, kook- en leefruimtes samen moet minstens 18m² bedragen.

 

lichte gebreken:

 • De keuken of kookhoek moet minstens twee geaarde stopcontacten hebben.
 • In de leefkamer moet er minstens een afvoer voor een vast verwarmingsapparaat aanwezig zijn, of een aparte stroomkring voor elektrische verwarmingstoestellen.
 • De woning moet afsluitbaar zijn.
 • De hoofdkraan van de waterleiding moet toegangkelijk zijn voor alle bewoners van het gebouw.

 

kamers:

de kamer zelf - zware gebreken:

 • De kamer moet natuurlijk licht binnenlaten via doorzichtige ramen of koepels.
 • In de kamer moet minstens een afvoer voor een vast verwarmingsapparaat aanwezig zijn, of een aparte stroomkring voor elektrische verwarmingstoestellen.
 • Gastoestellen voor de verwarming van de kamer moeten vanaf 1 februari 2008 luchtdicht zijn met gevel- of schoorsteenafvoer

de kamer zelf - lichte gebreken:

 • De hoofdkraan van de waterleiding moet toegankelijk zijn voor de bewoners van alle kamers.
 • Voor een kookgelegenheid in de kamer moet er een extra geaard stopcontact aanwezig zijn.
 • De kamer moet afsluitbaar zijn.
 • Een gootsteen op de kamer moet voorzien zijn van een aanvoer van koud en warm water.
 • Als er een toilet op de kamer is, moet dit degelijk afgescheiden zijn van de woon- en kookruimte.

 

gemeenschappelijke delen

gemeenschappelijke delen - lichte gebreken

 • Een gemeenschappelijke badkamer of douche moet beschikken over aanvoer van koud en warm water, vorstvrij zijn en afsluitbaar zijn.
 • Een gemeeschappelijke kookgelegenheid moet een gootsteen met koud en warm water hebben.
 • Er moet minstens een afvoer voor een vast verwarmingsapparaat aanwezig zijn, of een aparte stroomkring voor elektrische verwarmingstoestellen. Er moeten minstens twee geaarde stopcontacten zijn, een aanrecht en een kookfornuis of kookplaten, een koelkast, en voldoende natuurlijke lichtinval (minstens een koepel).
 • Een toilet moet afsluitbaar zijn.

Als de gemeenschappelijke delen te klein of te schaars zijn, zullen strafpunten doorverrekend worden aan de kamers die er afhankelijke van zijn. Daarvoor gelden de volgende richtlijnen:

 • Per tien bewoners die geen eigen wasgelegendheid hebben, moet er een gemeenschappelijk lig-, zit- of stortbad aanwezig zijn.
 • Per zes bewoners die geen toilet op de kamer hebben, moet er een gemeenschappelijk toilet zijn.
 • De vloeroppervlakte van de gemeeschappelijke keuken moet per bewoner minstens 1,5m² bedragen. Bijvoorbeeld: als de gemeenschappelijke keuken voor zes bewoners bestemd is, moet ze minstens 6 x 1,5m²= 9m² groot zijn.

 

Bron: "Nieuwe kwaliteitsnormen voor woningen vanaf 1 februari 2008 - Vlaamse Overheid"